{ Die Liefde }

Liefde is net 'n woord totdat iemand jou hart aanraak en daardie woord betekenis gee.